796-106-189 723-974-528 zarzad@rodokrzei.pl
Członkowie Zarządu ROD Okrzei
Mariola Puczyńska-Kuśmierek Prezes
Dariusz Świątek V-ce Prezes
Dariusz Świątek Sekretarz (p.o.)
Elżbieta Psiuk Skarbnik
Marzena Kowenia Członek
Katarzyna Domagała Członek
Karol Orlikowski Członek
Członkowie Komisji Rewizyjnej
Barbara Borowiecka
Ewa Turek
Członkowie Komisji Wodnej
Wojciech SzwalskiPrzewodniczący
Barbara BorowieckaCzłonek
Tadeusz MusiałCzłonek
Ryszard JaśkiewiczCzłonek