796-106-189 723-974-528 zarzad@rodokrzei.pl

Najnowsze ogłoszenia

Dotacja z Urzędu Miasta

Dnia 11 lipca 2019 r. została zawarta umowa o udzielenie dotacji z budżetu miasta w ramach "Programu poprawy infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych w obrębie miasta Częstochowy" na dofinansowanie zadania p.n. Budowa budynku gospodarczo-administracyjnego w wysokości 5 000,00 zł. - I etap poziom fundamentów.
Dotujący: Gmina Miasto Częstochowa, Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa reprezentowany przez Zastępcę Naczelnika Marikę Komorowską.
Dotowany: Stowarzyszenie ROD "OKRZEI" reprezentowane przez Prezesa Zarządu Maję Puczyńską - Kuśmierek.
Szacunkowy koszt inwestycji ok. 11 000,00 zł. + podatek VAT. Planowany termin wykonania do końca sierpnia 2019 r. Rozliczenie dotacji do 30 września 2019r.

Umowa z Urzędem Miasta

Dnia 14 maja 2019 r. została zawarta umowa o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pomiędzy:

Gminą Miasto Częstochowa reprezentowanym przez Andrzeja Babczyńskiego - Zastępcę Prezydenta Miasta Częstochowy i Michała Koniecznego - Naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Częstochowy

a Stowarzyszeniem Ogrodowym ROD "OKRZEI" reprezentowanym przez Maję Puczyńską- Kuśmierek Prezesa Stowarzyszenia jako głównego koordynatora projektu i Erniewa Tomżyńskiego V-ce Prezesa.

Umowa dot. współrealizacji inwestycji - budowa instalacji wodociągowej.
Planowany koszt inwestycji 135 336, 00 zł. Planowany termin inwestycji koniec sierpnia, wrzesień 2019 r.

Zebranie Walne - 25 kwiecień 2019

Zarząd Stowarzyszenia ROD Okrzei zawiadamia o Walnym Zebraniu Zdawczo Wyborczym Stowarzyszenia, które odbędzie się w czwartek 25 kwietnia 2019 o godzinie 17:00.
Spotkanie zaplanowano w VI LO im. Jarosława Dąbrowskiego przy ulicy Łukasińskiego 40.
Obecność członków obowiązkowa.